Zbiranje ponudb

stanovanjska hiša v Ljubljani

Opravilna številka: St 3521/17 in St 3514/17
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 01. 2021
Konec dražbe: 27. 01. 2021
Upravitelj: Angelika Lukačič

Izklicna cena: 650.000,00 €

Dne 27.01.2021 bo v Ljubljani potekala 3. javna dražba v stečajnem postopku St 3521/2017 in St 3514/2017 (skupna dražba).

Predmet prodaje je stanovanjska hiša ID znak: del stavbe 1722-4892-1, katastrska občina 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE stavba 4892 del stavbe 1 (ID 5622460), ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 259,67 m2 s pripadajočo teraso v izmeri 58,58 m2 v 1., 2. in 3. etaži, s shrambo v izmeri 3,58 m2 in garažo v izmeri 28,63 m2 v pritličju 1. etaža, v skupni izmeri 350,46 m2, vse na naslovu: Ljubljana, Velika čolnarska ulica 17 C, Ljubljana z ident. št. stavbe 1722-4892.


Za dodatne informacije poglejte objavo na AJPES eobjave: St 3521/2017 oz. St 3514/2017.