Zbiranje ponudb

računalniške komponente

Opravilna številka: ST 2909/2020
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 18. 08. 2021
Konec dražbe: 02. 09. 2021
Upravitelj: Matjaž JanšaFotografije:

Nezavezujoče zbiranje ponudb s pogajanji.

Prodajata se dve računalniški komponenti:
1. stikalo HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP - Switch - L3 -Managed
2. server klient modul: IBH Link UA QC

Posredovanje ponudb do 2.9. 2021.
Ponudniki naj posredujejo pisno vabilo na naslov : MAJAN – poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p., Primožičeva 34, 1231 Ljubljana, s pripisom »ponudba - St 2909/2020 ali po elektronski pošti na naslov matjaz.jansa@majan.si z oznako ponudba - St 2909/2020 v polju »zadeva«. na naslov matjaz.jansa@majan.si

Vse razpoložljive informacije v zvezi s premoženjem dobijo ponudniki od upravitelja na zahtevo preko elektronske pošte na naslov matjaz.jansa@majan.si .
Ogled premoženja bo omogočen po predhodnem dogovoru z upraviteljem matjaz.jansa@majan.si.

Ponudnik lahko preveri delovanje komponent po dogovoru z upraviteljem.

Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe premoženje prevzel na lokaciji, kjer je shranjeno (to je sedež upravitelja v Ljubljani) in bo sam poskrbel za stroške dostave na izbrano lokacijo ter za stroške morebitnih nujnih popravil in zavarovanj.

Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe prevzel vse stroške povezane s prodajo.

Premoženje se prodaja po sistemu videno kupljeno.

Matjaž Janša 041 360 020