Zbiranje ponudb

teodolit PREXISO T.0.2

Opravilna številka: St 2619/2018
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 11. 2018
Konec dražbe: 26. 12. 2018
Upravitelj: Franci KrivecFotografije:

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo rabljene opreme


I. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje je (med drugim) naslednja rabljena oprema:
• teodolit PREXISO T.0.2


II. Pogoji

• Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se z zainteresiranimi
kupci izvedejo neposredna pogajanja za sklenitev prodajne pogodbe. Upravitelj ni
dolžan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki v okviru zbiranja ponudb ponudi najvišjo
ceno.
• Izhodiščna cena ni določena.
• Cena, ki bo dogovorjena, se poveča še za 22 % DDV.
• Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne
napake prodane stvari.
• Predmet prodaje bo kupcu izročen v lastniško posest šele po celotnem plačilu
kupnine.


III. Postopek zbiranja ponudb

• Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v
roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
• Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Franci Krivec s.p., Litijska cesta 45,
1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
• Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma
naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter
ponujeno ceno.
• Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Razpis je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka "2619/2018".