Zbiranje ponudb

Poslovni prostor LJUBNO - ID znak del stavbe 2160-141-21

Opravilna številka: 4097/2017
Lokacija: LJUBNO NA GORENJSKEM
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 12. 2018
Konec dražbe: 19. 12. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 161.793,00 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA bo dne 19.12.2018 OB 14:00 URI na naslovu upravitelja Veljka Jana, Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka

Predmet prodaje je nepremičnina
- ID znak 2160-141-21 - posebni del stavbe št. 21 v stavbi št. 141 v k.o. 2160 Ljubno, poslovni prostor v pritličju stavbe v velikosti 202 m2, s solastniškim deležem na skupnih delih in napravah 32,68 %

Razpis javne dražbe