Zbiranje ponudb

zazidljive parcele BIO PARK NIVO

Opravilna številka: 354/2016
Lokacija: Žalec
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 22. 03. 2021
Konec dražbe: 22. 05. 2021
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 110.000,00 €

Fotografije:

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
Prodajajo so naslednje nepremičnine parcele v k.o. 996-Žalec:
parcele s št. 1920/49, 1920/50 in 1920/75, površina - 9.254,00 m2.

Parcele so urejene v vzdrževan park z dvema manjšima jezeroma in več pomožnimi objekti
namenjeni za organiziranje prireditev in privabljanje turistov. BIO PARK NIVO

Namenska raba nepremičnin je površine za oddih, rekreacijo in šport. Navedene parcele pa so opredeljene tudi kot stavbna zemljišča že od leta 2002.
Občina Žalec ima na predmetnih nepremičninah zakonito predkupno pravico.

Izhodiščna cena je 110.000 EUR, varščina je 11.000 EUR
rok za oddajo ponudb je 22.5. 2021.
stečajni upravitelj,
Matjaž Janša
041 360 020