Zbiranje ponudb

Poslovne terjatve stečajnega dolžnika

Opravilna številka: St 1106/20014
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 21. 10. 2019
Konec dražbe: 26. 11. 2019
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 531.272,62 €

JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

PREDMET PRODAJE

Poslovne terjatve stečajnega dolžnika (zavarovane), ki jih ima stečajni dolžnik do družbe SGP NOVA d.o.o. - V STEČAJU, Opekarniška cesta 1, 3000 Celje, Matična številka:1359088000, in sicer:
-v znesku 550.000,00€ z zapadlostjo 26.4.2011 iz naslova Posojilne pogodbe št.
1112163061 z dne 21.8.2009, ki jo je družba SGP NOVA d.o.o. sklenila z družbo
HYPO LEASING d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana in
-v znesku 100.000,00€ z zapadlostjo 18.4.2011 iz naslova Posojilne pogodbe št. 1112162787 z dne 13.8.2009 sklenjene med istima pravnima osebama.

IZKLICNA CENA

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika je 531.272,62€.
Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa imetništva terjatve.


VEČ INFO: https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4486049