Zbiranje ponudb

Poslovni kompleks z dvoriščem

Opravilna številka: 354/2016
Lokacija: Celje - Medlog - Lava
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 15. 12. 2020
Konec dražbe: 25. 02. 2021
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 1.120.000,00 €

Fotografije:

Poslovni kompleks - Pisarne, garaže in skladišča na naslovu Lava 9, Celje, s skuno površino parcel 8.547,00 m2.

Zavezujoče zbiranje ponudb rok 1.2.2021, izhodiščna cena 1.120.000 EUR, varščina 56.000 EUR.

Premoženje za prodajo v tem sklopu so naslednje nepremičnine z ID ZNAKI:
parcela 1076 1116/1, parcela 1076 1116/2, parcela 1076 1116/3, parcela 1076 1117/3, parcela 1076 1117/5, parcela 1076 1117/7, parcela 1076 1118/1, parcela 1076 1735/2, parcela 1076
2171/1, parcela 1076 1119/2, parcela 1076 1732/5, parcela 1076 2171/2, parcela 1076 1740/3 in parcela 1076 1115/2 vse k.o. 1076 Medlog, ki predstavljajo zemljišča poslovnih zgradb stavb
z ID znakom 1076-917, 1076-918, 1076-923 in 1076-927 ter asfaltirano dvorišče s skupno površino 8.547,00 m2.
Stavba z ID znakom 1076-917 predstavlja pokrite skladiščne površine in je zgrajena leta 1970.
Stavba z ID znakom 1076-918 predstavlja garaže in je zgrajena leta 1982.
Stavba z ID znakom 1076-923 predstavlja pisarne in vratarnico in je zgrajena leta 1972.
Stavba z ID znakom 1076-927 predstavlja pisarne in skladišča in je zgrajena leta 1973 ter obnovljena 2004.

ST 354/2016
stečajni upravitelj
Matjaž Janša
041 360 020