Prodaja

1/5 delež stare hiše, kmetijskih in gozdnih zemljišč

Opravilna številka: St 2527/2019
Lokacija: Javorje 55, obč.Hrpelje-Kozina
Datum dražbe: 31. 05. 2022 - 31. 05. 2022
Izklicna cena: 4.000,00 €