Prodaja

Industrijski kompleks pri Mozirju

Opravilna številka: St 885/2020
Lokacija: Ljubija 55
Datum dražbe: 02. 11. 2022 - 02. 11. 2022
Izklicna cena: 1.406.151,90 €