Zbiranje ponudb

Mizarski stroji

Opravilna številka: 939/2020
Lokacija: Straža pri Novem mestu
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 01. 03. 2022
Konec dražbe: 11. 01. 2023
Upravitelj: Barbara Špacapan Olenšek

Izklicna cena: 63.028,00 €

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Novem mestu, St 939/2020, z dne 23.6.2022, v stečajnem postopku SP Oprema, izdelava in montaža pohištva, d.o.o., Straža pri Novem mestu, Hruševec 003, 8351 Straža pri Novem mestu,

Objavljam

RAZPIS 3. JAVNE DRAŽBE Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,
ki bo dne 11.01.2023 ob 10.00 uri
v Rogaški Slatini, na naslovu Spodnje Negonje 35, pod sledečimi pogoji:

Predmet prodaje je rabljena oprema - stroji:
Zap.
st. Naziv opreme Leto izdelave
1. Krozna žaga HOLZMA Optimat HPP 350 2005
2. Kotna brusilka HESSEMANN MFA 6 Impression 2007
3. MORBlDELLI Author 500 S 2002
4. Robna furnirka BRANDT KDF 660 C 2005
5. Spajkalnik furnirja KUPER FW/J - 920 2004
6. Mini rezkar SCM T - 130 1995
7. Debelinka SCM S - 520 1995
8. Formatna žaga SCM SI 16 W 1995
9. Poravnalka SCM F - 410 1995
10. Horizontalna brusilka VOLPATO LVO 120 2000
11. Horizontalna brusilka SAMCO LS 3000 1996
12. Vijačni kompresor VIIG RS 7,5 2007
13. Vrtalni stroj VITAP ALFA 21 R 1997
14. Stiskalnica za lepljenje LEOPIDA n.p.
15. Ostalo - stroj za obrezovanje furnirja Scheer, klimat IMP (2003), ostala oprema za odsesovanje (2007), tlačna posoda in suha lakirna kabina (1995) n.p.

Oprema se prodaja v kompletu. Oprema ni obremenjena s stranskimi pravicami.

Način prodaje:
Vrsta javne dražbe: dražba z zviševanjem izklicne cene
Izklicna cena : 63.028,00 EUR
Znesek, za katerega se ta v posameznem koraku dražbe zvišuje: 1.000,00 EUR

Plačilo varščine:
Znesek varščine: 6.303,00 EUR
Številka bančnega računa za plačilo varščine: SI56 61000-0024914118, odprt pri Delavski Hranilnici d.d.
Namen plačila: Varščina Stroji