Zbiranje ponudb

1/3 delež poslovnega prostora

Opravilna številka: St 2656/2019
Lokacija: Maribor
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 30. 03. 2022
Konec dražbe: 04. 05. 2022
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 2.700,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je: 1/3 delež na nepremičnini z ID znakom: del stavbe 678-1681-35, ki v naravi predstavlja gostinski lokal na naslovu Jadranska cesta 27, Maribor.