Zbiranje ponudb

Poslovni prostor in skladišče

Opravilna številka: St 683/2021
Lokacija: Radeče
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 01. 2023
Konec dražbe: 12. 01. 2023
Upravitelj: Dragan Manjulov

Izklicna cena: 100.000,00 €

Fotografije:

Poslovni prostor in skladišče na naslovu Ulica OF 1 in 3, 1433 Radeče skupaj s pripadajočima deležema na splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripadajočima deležema zemljišč na katerih stojita obe stavbi.

a. Posamezni del stavbe

Predmet prodaje je v eZK vpisan s sledečim ID znakom (neto tlorisna površina):
• Del stavbe 1862-250-1 (168,82 m2)
• Del stavbe 1862-251-1 (331,44 m2)
(SKUPAJ: 500,26 m2)

b. Zemljiška parcela

Obe stavbi stojita na zemljišču s sledečim ID znakom (površina zemljišča):
• Parcela 1862 159/1 (241 m2)
• Parcela 1862 158/1 (296 m2)

Obe zemljišči sta po dejanski rabi kvalificirani kot poseljeni zemljišči in po namenski rabi kot osrednja območja centralnih dejavnosti.

c. Del stavbe 1862-250-1 (poslovni prostor)

Stavba, v katerem pritličju se nahaja ocenjevalni poslovni prostor, je vogalno stanovanjsko poslovni objekt, zgrajen leta 1925.

Stavba ima tri etaže: pritličje (predmet cenitve), nadstropje in mansarda.

Ocenjevani poslovni prostor se sestoji iz:
• vetrolova (1,75 m2)
• prostora za stranke (113,76 m2)
• skladišča (24,52 m2)
• skladišča (18,05 m2)
• pisarne (10,74 m2)
SKUPAJ: 168,82 m2

Stavbi ne pripada funkcionalno zemljišče.

Streha in fasada sta bili obnovljeni leta 2017.

Stavba je priključena na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje. Ob stavbi je napeljano tudi omrežje za zemeljski plin.

Ogrevanje prostorov ni urejeno.

d. Del stavbe 1862-251-1 (skladišče)

Stavba, v katerem pritličju in kleti se nahaja ocenjevano skladišče, je krajno stanovanjsko poslovni objekt, zgrajen leta 1925.

Stavba ima štiri etaže: klet, (predmet cenitve), pritličje (delno predmet cenitve), nadstropje in mansarda.

Ocenjevano skladišče se sestoji iz:
• Klet:
o Skladišče (60,44 m2)
o Skladišče (29,90 m2)
o Skladišče (12,27 m2)
SKUPAJ KLET: 102,61 m2

• Pritličje:
o Predprostor (23,51 m2)
o Garderoba (11,69 m2)
o Predprostor (1,82 m2)
o WC (1,45 m2)
o Hodnik (96,45 m2)
o Skladišče (96,45 m2)
o Skladišče (26,58 m2)
o Skladišče (31,94 m2)
SKUPAJ PRITLIČJE: 228,83 m2

SKUPAJ VSE: 331,44 m2

Stavbi ne pripada funkcionalno zemljišče.

Streha in fasada sta bili obnovljeni leta 2017.

Stavba je priključena na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje. Ob stavbi je napeljano tudi omrežje za zemeljski plin.

Ogrevanje prostorov ni urejeno.