Zbiranje ponudb

Zunanji parkirni prostor

Opravilna številka: St 683/2021
Lokacija: Radeče
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 01. 2023
Konec dražbe: 12. 01. 2023
Upravitelj: Dragan Manjulov

Izklicna cena: 1.300,00 €

Fotografije:

Zunanji asfaltirani parkirni prostor.

a. Zemljiška parcela

Predmet prodaje je v eZK vpisan s sledečim ID znakom (površina):
• parcela 1862-157/10 (13 m2)

Ocenjevani zunanji parkirni prostor je dostopen iz kategorizirane asfaltne javne ceste preko zemljišča s sledečim ID znakom: parcela 1862-157/12.

Služnost dostopa v zemljiški knjigi ni urejena.