Zbiranje ponudb

Stanovanje+2 garažni mesti

Opravilna številka: St 4386/2014
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 12. 2023
Konec dražbe: 14. 02. 2024
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 219.750,00 €

Fotografije:

Solastniški deleži obeh stečajnih dolžnikov (prodajalcev) na navedeni nepremičnini se prodajajo skupaj, kot nerazdružljiva celota. S tem v zvezi bosta prodajalca s kupcem, ki bo uspel na dražbi, sklenila eno kupoprodajno pogodbo, katere predmet bodo navedeni solastniški deleži na nepremičnini, ki je predmet prodaje.

Javna dražba bo potekala dne 14.2.2024, z začetkom ob 11.00 uri, v poslovnih prostorih upravitelja mag. Boštjana Jurkoška na naslovu Kosovelova 16, Celje (tretje nadstropje).

V St 4386/2014 Okrožno sodišče v Ljubljani

Prodajajo se nepremičnine in stanovanjska oprema kot celota:
-ID znak: parcela 2636-7811-22 v deležu do ½, v naravi stanovanje v poslovno-stanovanjski stavbi na Linhartovi c.40 v Ljubljani, v izmeri 38,80 kv. m., klet 4,80 kv. m.
-ID znak: parcela 2636-7797-187 v deležu do ½, v naravi podzemno parkirno mesto št. 21 na Štihovi 19 v Ljubljani., v izmeri 12,50 kv.m.
-ID znak: parcela 2636-7799-19 v deležu do ½, v naravi podzemno parkirno mesto št. 41 na Štihovi 26 v Ljubljani, v izmeri 26 kv.m.
-Oprema stanovanja.

Prodaja se opravi na javni dražbi z zviševanjem cene.
Izklicna cena se določi v višini 109.875,00€.
Varščina se določi v višini 10.987,50€.

V St 3566/2019 Okrožno sodišče v Kopru

Prodajajo se nepremičnine in stanovanjska oprema kot celota:
-ID znak: parcela 2636-7811-22 v deležu do ½, v naravi stanovanje v poslovno-stanovanjski stavbi na Linhartovi c.40 v Ljubljani, v izmeri 38,80 kv. m., klet 4,80 kv. m.
-ID znak: parcela 2636-7797-187 v deležu do ½, v naravi podzemno parkirno mesto št. 21 na Štihovi 19 v Ljubljani., v izmeri 12,50 kv.m.
-ID znak: parcela 2636-7799-19 v deležu do ½, v naravi podzemno parkirno mesto št. 41 na Štihovi 26 v Ljubljani, v izmeri 26 kv.m.
-Oprema stanovanja.

Prodaja se opravi na javni dražbi z zviševanjem cene.
Izklicna cena se določi v višini 109.875,00€.
Varščina se določi v višini 10.987,50€.