Zbiranje ponudb

Stanovanjsko poslovni objekt in zemljišča

Opravilna številka: St 763/2019
Lokacija: Destrnik
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 02. 2024
Konec dražbe: 20. 03. 2024
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 35.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje so :

Nepremičnine,ki v naravi predstavljajo stanovanjsko stavbo z industrijskim delom na naslovu Kicar 148, 2253 Destrnik in pripadajočimi kmetijskimi zemljišči:

parcela 387 6/1 do deleža 11/12,
parcela 387 6/2 do deleža 1/1,
parcela 387 6/4 do deleža 1/1,
parcela 387 6/6 do deleža 1/1,
parcela 387 6/7 do deleža 1/1,
parcela 387 6/9 do deleža 1/1,
parcela 387 6/13 do deleža 1/1,
parcela 387 6/15 do deleža 1/1,

na način zavezujočega zbiranja ponudb,
z izhodiščno ceno 35.000,00€ in
z varščino v višini 3.500,00€.