Zbiranje ponudb

poslovni delež

Opravilna številka: St 48/2022
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 05. 09. 2023
Konec dražbe: 08. 09. 2023
Upravitelj: Petra Sever
Objavljam JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb.


Seznam premoženja za prodajo

Poslovni delež (1%) v družbi Luki Center, d.o.o., matična številka 6245986000.

Poslovni delež ni obremenjen z ločitvenimi pravicami.

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem
izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

Ponudba je za ponudnika zavezujoča, in sicer ponudnika zavezuje še nadaljnjih 60 dni
od poteka roka za zbiranje ponudb.

Rok za oddajo ponudb poteče 08.09.2023.

Pogoji sodelovanja v postopku zbiranja ponudb, ostali pogoji prodaje in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika so doloženi v vabilu, ki je dostopen na spletni strani AJPES.