Zbiranje ponudb

dovozna pot/parkirišče

Opravilna številka: St 763/2019
Lokacija: Maribor
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 02. 2023
Konec dražbe: 08. 03. 2023
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 19.000,00 €

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je :

1. nepremičnina z ID znakom: parcela 2713 2911/59, ki v naravi predstavlja dovozno pot/parkirišče v Mariboru.


II. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena je določena v višini 19.000,00€.