Zbiranje ponudb

1/2 hiše in garaže

Opravilna številka: St 2370/2021
Lokacija: Dravograd
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 07. 2023
Konec dražbe: 09. 08. 2023
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 45.000,00 €

Fotografije:

Prodaja se ½ delež nepremičnine z ID znakom: parcela 834 690/2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo in nadzidano garažo na naslovu: Sv. Duh 30, Dravograd ter pripadajoče zemljišče,


na način zavezujočega zbiranja ponudb
z izhodiščno ceno 45.000,00€ in
z varščino v višini 4.500,00€.