Zbiranje ponudb

Stroji (knjigovezništvo, tiskanje)

Opravilna številka: St 859/2022
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 11. 2022
Konec dražbe: 07. 12. 2022
Upravitelj: Tadeja TamšeFotografije:

PRODAJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

- manjših in nedelujočih strojev (knjigovezništvo, tiskanje)

Prodaja brez izhodiščne cene in brez varščine ter na način neposrednih pogajanj z zainteresiranimi kupci.