Zbiranje ponudb

Nepremičnina - postopek zavezujočega zbiranja ponudb

Opravilna številka: St 3549/2019
Lokacija: LOKAVEC
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 10. 2023
Konec dražbe: 23. 11. 2023
Upravitelj: Urška Knez Danilovski

Izklicna cena: 10.700,00 €

Objavljam JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku zavezujočega zbiranja ponudb - 3. prodaja.

Predmet prodaje je nepremičnina ID znak: parcela 507 78/7, last stečajne dolžnice do celote (1/1), ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 680,00 m2.

Izhodiščna cena za nepremičnino se določi v višini 10.700,00 EUR. Izhodiščna cena ne
vsebuje davkov, drugih javnih dajatev in stroškov, ki so vezani na prodajo in prenos
lastništva na premoženju, ki je predmet prodaje. Plačilo vseh transakcijskih stroškov je
preneseno na kupca. Varščina se določi v višini 1.070,00 EUR.

Rok za oddajo ponudb je 23.11.2023.

Ostali pogoji prodaje in pravila dražbe so določeni z razpisom, ki je dostopen na spletni
strani AJPES:
Ajpes eObjave St 3549/2019


Urška Knez Danilovski,
stečajna upraviteljica