Zbiranje ponudb

hiša

Opravilna številka: St 490/2023
Lokacija: MURSKA SOBOTA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 11. 2023
Konec dražbe: 17. 01. 2024
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 162.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje sta :

nepremičnini z ID znakom: parcela 105 2017/2 in parcela 105 2018/2, ki v naravi predstavljata stanovanjsko hišo in pripadajoče zemljišče na naslovu Ulica Ivana Regenta 3, Murska Sobota,

na način zavezujočega zbiranja ponudb,
z izhodiščno ceno 162.000,00€ in
z varščino v višini 16.200,00€.