Zbiranje ponudb

1/5 delež stare hiše, kmetijskih in gozdnih zemljišč

Opravilna številka: St 2527/2019
Lokacija: Javorje 55, obč.Hrpelje-Kozina
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 05. 2022
Konec dražbe: 31. 05. 2022
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 4.000,00 €

Fotografije:

Dražba 31.5.2022.
Na prodaj je 1/5 delež naslednjih nepremičnin:
- ID znak "parcela 2569 1222", površina celote 2.090 m2, namenska raba druga kmetijska zemljišča, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov 24,1%, gozdna zemljišča 75,9%,
- ID znak "parcela 2569 1218/20", površina celote 572 m2, namenska raba druga kmetijska zemljišča, dejanska raba gozdna zemljišča,
- ID znak "parcela 2569 1235", površina celote 8.902 m2, namenska raba najboljša kmetijska zemljišča, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov
- ID znak "parcela 2569 1237/1", površina celote 13.857 m2, namenska raba druga kmetijska zemljišča, dejanska raba kmetij. zemlj. brez trajnih nasadov 57,2%, gozd. zemlj. 39%, kmet. zemlj. brez trajnih nasadov vodna zemlj. 1,6%, gozd. zemlj. vodna zemlj. 2,2%,
- ID znak "parcela 2569 1237/2", površina celote 673 m2, namenska raba druga kmetijska zemljišča, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov,
- ID znak "parcela 2569 1237/3", površina celote 1.093 m2, namenska raba najboljša kmetijska zemljišča, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov, 73,8%, tloris stavbe 6,9%, nedoločena raba 19,3%.
Na parceli št. 1237/3 stoji stanovanjska stavba št. 61, z naslovom Javorje 55. Podatki po GURS: leto izgradnje 1825, leto obnove strehe, oken in instalacij 1960, površina 80 m2, uporabna površina 40m2.
Na lastniških deležih je vknjižen užitek v korist Jožefa Dodič, Javorje 30, 6243 Obrov, z dne 28.2.1951. Jožefa Dodič je pokojna, izpiska iz matičnega registra o smrti nisem uspel pridobiti.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 2527/2019.