Zbiranje ponudb

1/5 delež kmetijskih in gozdnih zemljišč

Opravilna številka: St 2527/2019
Lokacija: Obrov, Hrpelje-Kozina
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 05. 2022
Konec dražbe: 31. 05. 2022
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 500,00 €

Fotografije:

Dražba 31.5.2022.
Na prodaj je 1/5 delež naslednjih nepremičnin:
- ID znak "parcela 2576 59/4", površine celote 1.949 m2, namenska raba površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 175 m2, druga kmetijska zemljišča 1.774 m2, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov, 75,3%, gozdna zemljišča 19,8%, nedoločena raba 4,9%,
- ID znak "parcela 2576 54/3", površina celote 403 m2, namenska raba druga kmetijska zemljišča, dejanska raba kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov.
Na nepremičninah je vknjižena zaznamba – naravna znamenitost Jezerina s ponikvami pri Obrovu.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 2527/2019.