Zbiranje ponudb

Rabljena oprema za pekarno

Opravilna številka: St 200/2023
Lokacija: Škofja Loka
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 08. 2023
Konec dražbe: 11. 09. 2023
Upravitelj: Julija PajnikObjavljam JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb.

Predmet prodaje je naslednja rabljena oprema:
1 kos hladilnik Tekna Line
1 kos stroj za listnato testo
1 kos stroj za rezanje kruha
1 kos hladilni pult inox
1 kos preša za testo
1 kos hladilna skrinja Gorenje
1 kos hladilni in delovni pult inox
1 kos stroj za mesenje testa Anima
1 kos hladilna vitrina inox
1 kos električna peč za peko pic Fines ES 660
1 kos manjša vitrina z grelcem
1 kos vitrina za pecivo inox
1 kos delovni pult inox
1 kos delovni pult in omara inox7.

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem
izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

Ponudba je za ponudnika zavezujoča, in sicer ponudnika zavezuje še nadaljnjih 60 dni
od poteka roka za zbiranje ponudb.

Rabljena oprema se prodaja kot celota oz. se ne prodajajo posamezni kosi opreme.

Rok za oddajo ponudb poteče 11.09.2023.

Pogoji sodelovanja v postopku zbiranja ponudb, ostali pogoji prodaje in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika so doloženi v vabilu, ki je dostopen na spletni strani
Ajpes: Ajpes eObjave St 200/2023