Zbiranje ponudb

zemljišče

Opravilna številka: St 1892/2021
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 12. 2022
Konec dražbe: 14. 02. 2023
Upravitelj: Boštjan Jurkošek1. nepremičnine z ID znakom : parcela 149 1672/3, v velikosti 6 m2, stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja versko znamenje – kapelica Sv. Roka v Občini Turnišče,

2. nepremičnine z ID znakom: parcela 2135 617/10, v velikosti 37 m2, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v gospodarski coni v Občini Kranj

katerih vrednost ne presega 15.000,00€, po 346.členu ZFPPIPP, brez izhodiščne cene in brez varščine ter na način neposrednih pogajanj z zainteresiranimi kupci.