Zbiranje ponudb

Nepremičnine - javna dražba

Opravilna številka: St 225/2021
Lokacija: k.o. Slomi in k.o. Mezgovci
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 04. 2024
Konec dražbe: 19. 04. 2024
Upravitelj: Urška Knez DanilovskiObjavljam RAZPIS JAVNE DRAŽBE z zviševanjem izklicne cene – 1. prodaja, ki bo potekala dne 19.4.2024 ob 14.00 uri, na naslovu Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana.

Predmet prodaje so naslednje nepremičnine, ki se prodajajo po sklopih, kot navedeno v razpisu javne dražbe na spodnji povezavi:
1. nepremičnina ID znak: parcela 382 1099/1, last stečajnega dolžnika do deleža 1/24;
2. nepremičnina ID znak: parcela 382 1099/2, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
3. nepremičnina ID znak: parcela 382 538/2, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
4. nepremičnina ID znak: parcela 382 814/1, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
5. nepremičnina ID znak: parcela 382 814/2, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
6. nepremičnina ID znak: parcela 382 814/3, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
7. nepremičnina ID znak: parcela 382 814/4, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
8. nepremičnina ID znak: parcela 382 814/5, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
9. nepremičnina ID znak: parcela 383 *21, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
10. nepremičnina ID znak: parcela 383 350, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
11. nepremičnina ID znak: parcela 383 351/1, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
12. nepremičnina ID znak: parcela 383 351/2, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
13. nepremičnina ID znak: parcela 383 352/2, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
14. nepremičnina ID znak: parcela 383 352/4, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
15. nepremičnina ID znak: parcela 383 352/6, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
16. nepremičnina ID znak: parcela 383 352/8, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
17. nepremičnina ID znak: parcela 383 404/6, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
18. nepremičnina ID znak: parcela 383 872, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
19. nepremičnina ID znak: parcela 383 985, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12;
20. nepremičnina ID znak: parcela 383 1025/1, last stečajnega dolžnika do deleža 1/12.

Ostali pogoji prodaje in pravila dražbe so določeni z razpisom, ki je dostopen na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 225/2021


Urška Knez Danilovski,
stečajna upraviteljica