Zbiranje ponudb

Zemljišče v Kočevju

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Kočevje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 10. 05. 2022
Konec dražbe: 13. 06. 2022
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 5.000,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB

Opis premoženja, ki se prodaja:

1.parcela katastrska občina 1577 KOČEVJE parcela 1758/3 (ID 330621), velikosti 410 m2, stavbno zemljišče, ki je po podatkih GURS namenjeno stanovanjski površini.

2. Izhodiščna cena: 5.000,00 EUR (plus 22 % DDV)

3. Varščine: 500,00 EUR

Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net.