Zbiranje ponudb

FIAT DUCATO 2.3 / JTD

Opravilna številka: St 1590/2023
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 18. 12. 2023
Konec dražbe: 31. 01. 2024
Upravitelj: Franci KrivecFotografije:

V navedeni stečajni zadevi upravitelj na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 1590/2023 z dne 28. 11. 2023 in na podlagi 4. odstavka 346. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) razpisujem


NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo rabljenega vozila


I. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje je naslednje rabljeno vozilo:
znamka: FIAT DUCATO 2.3 / JTD
letnik: 2008
št. šasije: ZFA25000001472214
vrsta goriva: dizel
število prevoženih km: 271.676
ohranjenost: srednja


Fotografije vozila so priloga tega razpisa.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se z zainteresiranimi kupci izvedejo neposredna pogajanja za sklenitev prodajne pogodbe. Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Izhodiščna cena ni določena.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari.
Predmet prodaje bo kupcu izročen v lastniško posest šele po celotnem plačilu kupnine.
Vse stroške v zvezi s prevzemom vozila in evidentiranjem spremembe lastništva v uradni evidenci nosi kupec.


III. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku do 31. 1. 2024.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov franci.krivec@paragraphus.si.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.