Zbiranje ponudb

kmetija

Opravilna številka: St 1760/2020
Lokacija: Zavrč
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 09. 2022
Konec dražbe: 11. 10. 2022
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 17.501,48 €

Fotografije:

Predmet prodaje so gozdna, kmetijska in stavbna zemljišča ter stanovanjsko hišo na naslovu Turški Vrh 78, Zavrč.

Delež 1/2 se prodaja v stečajnem postopku St 1760/2020. Drug delež 1/2 se prodaja v stečajnem postopku St 1055/2019.

Razpisa sta objavljena na povezavah:

https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=51&TipDolznika=-1&TipPostopka=-1&id_SkupinaVrsta=51&id_skupinaPodVrsta=86&Dolznik=&Oblika=&MS=&DS=&StStevilka=1760%2F2020&Sodisce=-1&DatumDejanja_od=&DatumDejanja_do=&sys_ZacetekObjave_od=&sys_ZacetekObjave_do=&MAXREC=10

https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=51&TipDolznika=-1&TipPostopka=-1&id_SkupinaVrsta=51&id_skupinaPodVrsta=86&Dolznik=&Oblika=&MS=&DS=&StStevilka=1055%2F2019&Sodisce=-1&DatumDejanja_od=&DatumDejanja_do=&sys_ZacetekObjave_od=&sys_ZacetekObjave_do=&MAXREC=10