Zbiranje ponudb

Industrijski kompleks pri Mozirju

Opravilna številka: St 885/2020
Lokacija: Ljubija 55
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 02. 11. 2022
Konec dražbe: 02. 11. 2022
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 1.406.151,90 €

Fotografije:

Parcele ID znaki: "parcela 918 840/6", "parcela 918 840/7" in "parcela 918 840/8".
Del premičnin - glejte razpis.

Skupna površina parcel 16.595 m2.

Skupna površina stavb 5.493,38 m2.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 885/2020.