Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINA ZAGRAD

Opravilna številka: St 1789/2021
Lokacija: ŠKOFJA LOKA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 14. 04. 2022
Konec dražbe: 18. 05. 2022
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 1.100,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje so solastninski deleži na naslednjih nepremičninah:
1. solastninski delež do 1/6 nepremičnine ID ZNAK parcela 1463 2349/1 katastrska občina 1463 ZAGRAD parcela 2349/1 (ID2235414). Nepremičnina meri 3147 m2,
2. solastninski delež do 1/6 nepremičnine ID ZNAK parcela 1463 2348/2 katastrska občina 1463 ZAGRAD parcela 2348/2 (ID4418757). Nepremičnina meri 1852 m2
Obe nepremičnini (solastniški delež), v nadaljevanju »predmet prodaje«, se prodajata v sklopu kot en predmet prodaje z zbiranjem zavezujočih ponudb.

Prodaja poteka z zbiranjem ponudb v postopku zavezujočega zbiranja ponudb.
Rok za oddajo ponudb je do petka, dne 18.5.2022.

Izhodiščna cena znaša 1.100,00 EUR. Navedena izhodiščna cena je cena brez davka. Ponudeb morajo biti enake ali višje od izhodiščne cene. Hkrati s ponudbo oziroam do izteka roka za ponudbo mora biti palčana tudi varščina. Varščina znaša 110,00 EUR. Varščina mora biti vplačana na TRR SI56 03128-1001441084, z oznako »varščina St 1789/2021«.

Ponudbo pošljite na naslov: Upravitelj Veljko Jan, Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka, s pripisom » St 1789/2021- Ponudba za NEPREMIČNINI – ne odpiraj «.