Zbiranje ponudb

Enostanovanjska hiša Stojnci 56b, Markovci

Opravilna številka: St 1686/2022
Lokacija: Stojnci 56b, Markovci
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 05. 09. 2023
Konec dražbe: 05. 09. 2023
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 110.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je nepremičnina (delež 1/1), ki je v lasti stečajnega dolžnika: ID znak »parcela 414 494/3«. Nepremičnina predstavlja parcelo s površino 973 m2, z namensko rabo »površine podeželskega naselja«, z dvema stavbama:
- št. 91 (enostanovanjska stavba na naslovu Stojnci 56b, Markovci) in
- št. 364 (garaža).
Nepremičnina nima svojega dostopa do javne površine. Dostop je omogočen preko parcele št. *152 v privatni lasti. Tudi sosednja parcela št. 494/5 nima svojega dostopa do javne površine in je dostop mogoč preko parcele, ki je predmet prodaje. Služnosti niso urejene.
Stanovanjska stavba se nahaja na poplavnem območju, zato se občasno pojavlja zatekanje ponikalnice v objekt. Okolica je bila že večkrat v procesu izsuševanja. Na objektu se pojavljajo poškodbe zaradi vlage.

Prosim glejte objavo na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 1686/2022.

Prosim ne hodite na ogled brez predhodnega dogovora, da ne vznemirjate stanovalcev.