Zbiranje ponudb

Parcele v ko Dolga brda, Prevalje

Opravilna številka: St 2370/2021
Lokacija: Dolga brda, Prevalje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 01. 2023
Konec dražbe: 01. 03. 2023
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 36.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je: nepremičnini z ID znakom: parcela 875 522/11 v deležu 1/1 in parcela
875 522/18 v deležu 1/8 ki v naravi predstavljata stavbni zemljišči, na katerih stoji lesena
baraka v površini cca. 22 m2 v naselju Dolga Brda v občini Prevalje,
na način zavezujočega zbiranja ponudb,
• z izhodiščno ceno v višini 36.000,00€ in
• z varščino v višini 3.600,00€, ki se naj plača na fid.rač.št.SI56 6000 0000 1138 269 odprt pri Hranilnici LON d.d.
Rok zbiranja ponudb 01.03.2023.