Zbiranje ponudb

DVOSTANOVANJSKA HIŠA SKUPAJ Z NESTANOVANJSKO STAVBO

Opravilna številka: St 162/2023
Lokacija: Sladki Vrh 2 A, 2214 Sladki Vr
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 03. 2024
Konec dražbe: 12. 03. 2024
Upravitelj: Dragan Manjulov

Izklicna cena: 165.000,00 €

Fotografije:

Nepremičnina

Predmet prodaje je v eZK vpisan s sledečimi ID znaki:
• Parcela 566 12/4, k.o. Sladki Vrh (218 m2);
• Parcela 566 4/5, k.o. Sladki Vrh (669 m2);
• Parcela 566 4/3, k.o. Sladki Vrh (885 m2);
vse v deležu do 1/1 od celote,
ki v naravi predstavljajo dvostanovanjsko hišo (številka stavbe 241; naslov: Sladki vrh 2 A), nestanovanjsko stavbo (številka stavbe 242) skupaj s pripadajočimi zemljišči.

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 566 4/3 je vknjižena služnost stanovanja v korist matere zapustnika.

Zemljišče
Skupna površina zemljišč: 1.772 m2.
Zemljišče je stavbno in komunalno opremljeno z asfaltirano javno cesto, pločnikom, javno razsvetljavo, vodovodnim, električnim, kanalizacijskim, toplovodnim in telekomunikacijskim omrežjem ter kabelsko TV.
Teren je raven.

Nepremičnina je locirana v Podravski regiji, v občini Šentilj, v naselju Sladki Vrh, v krajevni skupnosti Sladki Vrh. Spada pod upravno Pesnica pri Mariboru.

Nepremičnina je dostopna po kategorizirani občinski javni asfaltirani cesti.

Stavba
Na parceli z ID znakom parcela 566 4/3 stoji dvostanovanjska hiša (številka stavbe 241; naslov: Sladki vrh 2 A) in nestanovanjska stavba (številka stavbe 242).

Številka stavbe 241 (dvostanovanjska hiša):
Stavba ima tri etaže (klet, pritličje in mansarda) z dvema medetažama.
Stavba ima neto tlorisno površino 247,45 m2.
Stavba ima uporabno tlorisno površino 149,92 m2

Hiša je bila zgrajena leta 1968 in kasneje predelana v dvostanovanjsko hišo.
Dostop do obeh stanovanj je o ločenih zunanjih stopnicah.
Hiša je priključena na električno in vodovodno omrežje.
Fekalne odplake so speljane v greznico.
Ogrevanje hiše je centralno, z radiatorji, s kotlom na lesene palete.
Hiša je delno klimatizirana.

Številka stavbe 242 (nestanovanjska stavba):
Gre za pritlični večnamenski objekt, ki se sestoji iz treh delov:
• Dveh poslovnih prostorov z ločenima zunanjima vhodoma,
• Dveh garaž s shrambo in drvarnico.

Stavba ima neto tlorisno površino 176,46 m2.

1. Prvi poslovni prostor
Sestoji se iz enega prostora (v njem je bila nekdaj pekarna).
Stavba je priključena na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
Svetla višina prostora je 2,60 m.

2. Poslovni prostor
Sestoji se iz pisarne, WC-ja, mini kuhinje in prostora za arhiv.
Ogrevanje prostorov je z električnimi grelnimi telesi.
Prostori so klimatizirani in tehnično varovani.
Svetla višina prostora je 2,60 m.

3. Dve garaži in shramba
Najvišja svetla višina je 3,40 m, najnižja pa 2,80 m.

4. Drvarnica
Najvišja svetla višina je 3,50 m, najnižja pa 2,10 m.