Zbiranje ponudb

parcela Republika Hrvaška

Opravilna številka: St 1964/2018
Lokacija: Bilice, Šibenik, Hrvaška
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 23. 01. 2024
Konec dražbe: 23. 01. 2024
Upravitelj: Dragan Manjulov

Izklicna cena: 60.000,00 €

POZOR: JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM CENE

Predmet prodaje je v eZK vpisan sledeče:
• Parcela v katastrski občini 329886 Vrulje Bilice (Občinsko sodišče v Šibeniku), Republika Hrvaška, katastrska številka 932/605, vpisana v ZK vložku 4231, evidentirana v lastninski listini številka 2298 (Državna geodetska uprava, Področni urad za kataster Šibenik);

Predmet prodaje v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče »pašnik« kvadrature 1.130 m2, ki je zaraščen z nizkim rastlinjem in s kakšnim deblom. Predmet prodaje se nahaja neposredno ob meji stavbnega področja naselja in tako obstaja realna potencialna možnost, da v bližnji prihodnosti postane stavbno oz. del zone stavbnega področja naselja (predpostavka cenitve je, da se namembnost parcele ne bo spremenila).

Predmet prodaje se nahaja v Bilicah v Republiki Hrvaški, naselje Vrulje, občina Bilice, Šibensko-kninska županija. Na javno cestno omrežje se iz parcele pride preko lokalnih cest v smeri državne ceste D8 in D33 ter naprej preko vozlišča Šibenik na A1.

Parcela ima direkten pogled na Prokljansko jezero in je od jezera oddaljena cca 200 m.

Predmet prodaje se nahaja v zoni »izven stavbnega področja naselja«.

Komunalna infrastruktura predmeta prodaje »Parcela«:
• Mogoč priklop na vodo (50 m);
• Ni mogoč priklop na javno kanalizacijo;
• Mogoč priklop na električno omrežje (50 m);
• Brez predhodnega posega ni mogoče parkiranje;

Ocenjena tržna vrednost predmeta prodaje: 81.173,55 EUR.
Ocenjena likvidacijska vrednost predmeta prodaje: 56.821,49 EUR.

Povezava na Ajpes:
https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=5982631