Zbiranje ponudb

Podstrešno stanovanje

Opravilna številka: ST 923/2021
Lokacija: Litija, Praprošče
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 02. 12. 2022
Konec dražbe: 12. 01. 2023
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 10.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje - 1/3 hiše s parcelami, v naravi - podstrešno stanovanje z deležem parcel
zavezujoče zbiranje ponudb - rok 12.1. 2022
izhodiščna cena 10.000 EUR, varščina 1.000 EUR.

Podstrešno stanovanje v stanovanjski hiši v Litiji
Nepremično premoženje v lasti stečajne dolžnice je del parcele s stanovanjsko hišo v k.o Hotič (Litija) z ID znakom parcela 1835-1331/2 in sicer v deležu do 1/3. Lokacija nepremičnine je na naslovu: Praprošče 2, 1270 Litija.
Nepremičnina v naravi predstavlja podstrešno stanovanje s pripadajočim deležem zemljišč okrog stanovanjske hiše. Hiša ni razdeljena v etaže, podstrešno stanovanje pa ima ločen vhod. V zemljiški knjigi je sicer vpisan delež 1/3 na parceli vendar iz drugih pogodb izhaja, da je bila nepremičnina razdeljena v naravi, tako, da je predmet stečajne mase le podstrešno stanovanje in sorazmerni del parcel.

Neto površina stanovanja 78,30 m2, parcele do 1/3 od stavbnega zemljišča v skupni velikosti 647,66 m2 in do 1/3 gozdnega zemljišča v velikosti 730,34 m2.


objavljeno :https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=5625993

stečajni upravitelj Matjaž Janša
041 360 020