Zbiranje ponudb

Nepremičnina

Opravilna številka: St 2673/2020
Lokacija: ČRNCI
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 12. 2023
Konec dražbe: 07. 12. 2023
Upravitelj: Urška Knez Danilovski

Izklicna cena: 24.800,58 €

Objavljam RAZPIS JAVNE DRAŽBE z zviševanjem izklicne cene – 6. prodaja, ki bo potekala dne 7.12.2023 ob 14.00 uri, na naslovu Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana.

Predmet prodaje je nepremičnina ID znak: parcela 180 107/3, last stečajnega dolžnika do celote (1/1), ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče z ruševino na naslovu Črnci 56 a, k.o. Črnci.

Izklicna cena za nepremičnino se določi v višini 24.800,58 EUR. Izklicna cena ne vsebuje davkov, drugih javnih dajatev in stroškov, ki so vezani na prodajo in prenos lastništva na premoženju, ki je predmet prodaje. Plačilo vseh transakcijskih stroškov je preneseno na kupca. Varščina se določi v višini 4.000,00 EUR.

Ostali pogoji prodaje in pravila dražbe so določeni z razpisom, ki je dostopen na spletni strani AJPES:
Ajpes eObjave St 2673/2020


Urška Knez Danilovski,
stečajna upraviteljica